Nee, de motor slaat niet af, maar bij sommige motoren worden de prestaties automatisch begrensd als de voorraad AdBlue op is.

Als uw motor is voorzien van SCR-technologie, zal het motorvermogen worden verlaagd, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen wordt beperkt tot de wettelijke normen. Het voertuig presteert weer optimaal als er AdBlue is bijgevuld.

Opmerking: Sommige motoren kunnen niet gestart worden als de AdBlue op is. Zorg er daarom voor dat u een noodvoorraad bij u hebt of rijdt door tot het volgende distributiepunt zonder uw motor uit te zetten.

Lees verder

Nee, probeer gemorste AdBlue nooit opnieuw te gebruiken!
Gemorste AdBlue is altijd verontreinigd. Gebruik van vervuilde AdBlue kan kostbare schade veroorzaken aan het SCRsysteem van uw voertuig. U kunt gemorste AdBlue dus niet meer gebruiken, hoe groot de gemorste hoeveelheid ook is!

Lees verder

AdBlue is niet gevaarlijk voor het milieu. Een kleine hoeveelheid AdBlue kan worden verdund met water. Het is het beste gemorste AdBlue op te dweilen en te voorkomen dat het in een afvoer of het riool terechtkomt. Probeer bij het morsen van een grote hoeveelheid te voorkomen dat het in een afvoer of het riool terechtkomt.

Absorbeer de gemorste AdBlue met zand, aarde of speciale absorptiekorrels en voer deze op een verantwoorde wijze af. Absorptiekorrels zijn leverbaar in verschillende maten en sets.

Opmerking: Het oppervlak waarop AdBlue is terechtgekomen, kan glad worden. Reinig de plaats waarop AdBlue is terechtgekomen zo snel mogelijk om uitglijden en vallen te voorkomen.

Lees verder

U kunt uw AdBlue-tank niet alleen herkennen aan de blauwe dop of het AdBlue-label, maar ook aan het feit dat het een geheel afzonderlijke tank is.

De vulopening bevindt zich vaak in de buurt van de vulopening voor diesel. Bij sommige personenauto’s bevindt de AdBluetank zich in de bagageruimte of de motorruimte.

De vulopening van uw AdBlue-tank is smaller dan de vulopening van de dieseltank, dus normaal gesproken zou u geen diesel moeten kunnen tanken in de verkeerde tank (het vulpistool past niet).

Lees verder

Nee, de motor slaat niet af, maar bij sommige motoren worden de prestaties automatisch begrensd als de voorraad AdBlue op is.

Als uw motor is voorzien van SCR-technologie, zal het motorvermogen worden verlaagd, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen wordt beperkt tot de wettelijke normen. Het voertuig presteert weer optimaal als er AdBlue is bijgevuld.

Opmerking: Sommige motoren kunnen niet gestart worden als de AdBlue op is. Zorg er daarom voor dat u een noodvoorraad bij u hebt. 

Lees verder

Nee, het rijden zonder AdBlue veroorzaakt geen schade aan de motor. U kunt doorrijden tot het volgende AdBluedistributiepunt of bij de eerstvolgende mogelijkheid stoppen en uw noodvoorraad gebruiken. De motorprestaties kunnen echter in negatieve zin worden beïnvloed totdat u weer bijgevuld hebt.

Lees verder

AdBlue beperkt de hoeveelheid schadelijke stoffen die uw motor uitstoot. De emissiewetgeving staat slechts een geringe NOx-uitstoot toe. Als u deze grens overschrijdt, kunt u in overtreding zijn.

Opmerking: De wetgeving staat niet toe dat u uw motor start zonder AdBlue.

Lees verder

Waarschuwing: Rijden zonder AdBlue kan resulteren in geldboetes, straffen of beperkte motorprestaties. In sommige gevallen start uw motor zelfs niet. Wees voorbereid en zorg ervoor dat u een noodvoorraad bij u hebt.

Lees verder

Start uw motor niet!

Slechts een klein druppeltje diesel zal de AdBlue in uw tank verontreinigen. 1 Druppel diesel kan tot 20 liter AdBlue verontreinigen. Als de motor draait met verontreinigde AdBlue, kan er schade aan uw SCR-systeem ontstaan.

Om verdere schade aan uw voertuig te voorkomen, kunt u het beste contact opnemen met de fabrikant van uw voertuig. Het kan zijn dat er bepaalde componenten van het AdBlue-systeem moeten worden vervangen.

Lees verder

AdBlue moet buiten bereik van direct zonlicht worden opgeslagen bij een temperatuur van -6 tot +25°C

Lees verder